Κάθε μήνα θα πληρώνουν τις εισφορές τους οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων

ΟΑΕΕΤη μηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και επαγγέλματος, προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιδιώκοντας να ελέγξει τις ροές των πληρωμών -και των εσόδων- στα Ταμεία και να προλάβει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

«Μετά την αλλαγή που κάνουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες – ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, η μηνιαία καταβολή των εισφορών θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα Ταμεία στα οποία ισχύουν μεγαλύτεροι από τον έναν μήνα περίοδοι πληρωμής», προαναγγέλλει στην «ΗτΣ» ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Σύντμηση
Η απόφαση για τη σύντμηση του χρόνου πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών -που είναι έως τους έξι μήνες για τους γιατρούς, μηχανικούς, υγειονομικούς και τους αγρότες και φτάνει στον έναν χρόνο για τους δικηγόρους- ελήφθη με βάση την αύξηση των οφειλών τα τελευταία χρόνια αλλά και την Έκθεση του ΚΕΠΕ για τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών.

Το ΚΕΠΕ διαπιστώνει ότι «σε κάποιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης η διορία πληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών είναι μακρά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, εκ των πραγμάτων, καθυστερήσεις στην είσπραξη των οφειλόμενων», ενώ χαρακτηρίζει ως «απορίας άξιο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η είσπραξη των εισφορών και των οφειλών εναπόκειτο ουσιαστικά στη διάθεση των οφειλετών».

Το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι «η μείωση της διορίας αποπληρωμής και η συχνότερη καταβολή μικρότερων δόσεων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν μια θετική εξέλιξη για τις οικονομικές εισροές στα Ταμεία, θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων και πιθανότατα θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων των Ταμείων μέσω της μείωσης των μελλοντικών ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών». Η μηνιαία καταβολή των εισφορών αποτελεί πάντως προαπαιτούμενο και για την προβλεπόμενη (το 2017) ενιαία είσπραξη φόρων και εισφορών.

ΙΚΑ – ΟΑΕΕ
Η σύντμηση της προθεσμίας πληρωμής των βεβαιωμένων εισφορών ξεκίνησε από το ΙΚΑ με την επιβολή υποχρέωσης υποβολής κάθε μήνα (και όχι ανά τρίμηνο) των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Με τον τρόπο αυτό επετράπη ο μηνιαίος έλεγχος και η διασταύρωση των εισφορών που δηλώνονται και εκείνων που καταβάλλονται, διευκολύνοντας, σε κάθε περίπτωση, τον εντοπισμό ασυμφωνιών και τη λήψη μέτρων για την τακτοποίησή τους. Με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Γ. Βρούτση και του αρμόδιου υφυπουργού Αντ. Μπέζα, έχει προβλεφθεί από την 1η Μαρτίου του 2015 να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες – ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ τις εισφορές κάθε μήνα (και όχι ανά δίμηνο). Οι ασφαλισμένοι θα εγγράφονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του OAΕΕ και θα πληρώνουν μηνιαία και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται τις εισφορές (διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα θα θεωρούνται καθυστερούμενες και θα επιβάλλονται προσαυξήσεις), ενώ θα καταργηθεί η αποστολή των ειδοποιητηρίων – ταχυπληρωμών.

Αδυναμίες
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης:

Ο ΟΓΑ εμφανίζει αρκετές αδυναμίες στην είσπραξη των εισφορών καθώς, πέρα από τη μακρά προθεσμία πληρωμής, υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια των ασφαλισμένων του, αφού είναι ταυτόχρονα εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι (πληρώνουν εισφορές για λογαριασμό τους). Επιπλέον έχει αποσπασματική οργανωτική δομή (μόνο τρία από τα οκτώ περιφερειακά γραφεία μπορούν να εισπράξουν εισφορές).

Στον τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών φτάνει το εξάμηνο. Αντίστοιχα, στον τομέα Υγειονομικών (μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών) του ΕΤΑΑ εκκρεμεί η επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου και δεν είναι εφικτή η λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού για τις τρέχουσες εισφορές.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των εισφορών, που σε άλλα Ταμεία θεωρείται ότι είναι χαμηλές (π.χ των δικηγόρων) και σε άλλα υψηλές σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα χρόνια της κρίσης, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει αποφασίσει, πάντως, να παρατείνει και το 2015 τη δυνατότητα που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να επιλέξουν μία ή δύο χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

«Κούρεμα»-έκπληξη έως 90% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη
Γενναίο «κούρεμα» έως και 90% στις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί στις οφειλές προς τα Ταμεία και στο Δημόσιο θα προσφέρει η κυβέρνηση ως πρόσθετο κίνητρο (πέραν δηλαδή των περισσότερων δόσεων) για την «προσέλκυση» περισσότερων οφειλετών στη νέα ρύθμιση.

Το τελικό σχέδιο της ρύθμισης που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών και το οποίο αποκαλύπτει η «Η», προβλέπει έκπτωση 90% στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις για όσους ενταχθούν στις 12 δόσεις, η οποία θα μειώνεται, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, φτάνοντας το 65% ή 50% (με βάση εναλλακτικό σενάριο) ακόμη και για όσους αποφασίσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στις 72 (85% στις 24 δόσεις, 80% στις 36, 75% στις 48, 70% στις 60 και 65% ή 50% στις 72). Καμία έκπτωση στις προσαυξήσεις δεν προβλέπεται μόνο στην περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις των οφειλών μέχρι 15.000 ευρώ που θα ρυθμίζουν τα Ταμεία. Το «κούρεμα» των προσαυξήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των δόσεων υπολογίζεται ότι θα διευκολύνει μεγάλο αριθμό οφειλετών να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, καθώς θα μειωθεί το «υπό ρύθμιση» ποσό.

Ανάσα στους οφειλέτες
Οι προσαυξήσεις για τις ρυθμισμένες οφειλές της «νέας αρχής» στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου, φτάνουν τα 93,5 εκατ. ευρώ έναντι οφειλόμενου κεφαλαίου 265,6 εκατ. ευρώ (το 35,2%) και στο ΕΤΑΑ, αντίστοιχα, τα 247,4 εκατ. ευρώ σε σύνολο 511,4 εκατ. ευρώ «καθαρής» (χωρίς τα πρόσθετα τέλη κ.ά.) οφειλής που είναι σε ρύθμιση (ποσοστό 48,5%). Για να μην «παγώσουν» οι πληρωμές σε αναμονή της νέας ρύθμισης και καταρρεύσουν τα έσοδα των Ταμείων, το τελικό σχέδιο προβλέπει ότι κανείς δεν θα μπορεί να ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις οφειλών, αν δεν έχει εξοφλήσει τις εισφορές του προηγούμενου μήνα ή διμήνου (ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής εισφορών).

Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση «τρέξει» από τον Οκτώβριο, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εξοφληθεί οι εισφορές προς το ΙΚΑ του μηνός Αυγούστου που καταβάλλονται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η νέα ρύθμιση που η κυβέρνηση ελπίζει να «κλειδώσει» με την τρόικα, προβλέπει την κεφαλαιοποίηση των οφειλών τουλάχιστον έως και τον Ιούνιο.

του Γιώργου Γάτου
αναδημοσίευση από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s